A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Istinomer - Deklaracija
Istinomer

Deklaraciju je potpisalo 2750 ljudi.

Deklaraciju je potpisalo 74 organizacija.

Deklaraciju je potpisalo 8 stranaka.

U želji da uspostavimo princip političke odgovornosti i polaganja računa kao osnovnu i trajnu demokratsku vrednost u našem društvu;

Znajući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje značaja i zajedničku promociju principa odgovornosti, kako bi odgovornost postala načelo koje se podrazumeva;

Verujući da svi akteri i akterke u društvu treba da učestvuju u političkim procesima, znaju i poštuju svoja prava i obaveze;

Smatrajući da bi se usaglašavanjem građana i građanki, političara i političarki o važnosti političke odgovornosti steklo veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće građana i građanki u političkom životu;

U cilju uspostavljanja načela polaganja računa kao neophodnog uslova za demokratski razvoj društva, podržavamo

DEKLARACIJU O POLITIČKOJ ODGOVORNOSTI

Kojom zahtevamo da se političari i političarke i javni funkcioneri i funkcionerke u Srbiji obavežu da će:

  • Odgovorno vršiti poverene javne funkcije i polagati račun građanima i građankama za sve što spada u njihov delokrug rada;
  • Donositi promišljene i argumentovane odluke na dobrobit građana i građanki i biti spremni da se povuku sa javne funkcije ukoliko iznevere njihove interese ili im na bilo koji način naškode;
  • Govoriti istinu i delovati u skladu sa svojim politikama, ne dovodeći građane i građanke u zabludu i obmanu;
  • Omogućiti uvid javnosti u svoj rad i aktivno raditi na uspostavljanju saradnje sa građanima i građankama;
  • Služiti kao dobar primer svima koji zastupaju javni interes i negovati debatu kao formu komunikacije, uz uvažavanje sagovornika i sagovornica.

Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti uspostavljanju principa polaganja računa i odgovornosti u političkoj kulturi našeg društva, kao i jačanju institucija.

comments powered by Disqus